Referenser

Sample image

Vem har vi jobbat med?

 Nedan ett axplock av tidigare projekt och uppdragsgivare:

Projektledning

 • Projektledning av samnordiskt projekt om marint avfall. Koordinering av EU-ansökan med 34 parter till Interreg KASK, programområde Innovation, Sotenäs kommun
 • Projektledning förstudie helautomatiserad produktionslinje för tillverkning av möbler
 • Process industri – Förstudie av ny produktionslina samt automatisk hantering av material [AGV]
 • Utvecklingsprojekt inom avfallsförbränningsanläggningar i Sverige, RVF
 • Införande av ISO 14001 Miljöledningssystem, Saab Automobile AB
 • Projektplanering nybilsprojekt, Saab Automobile AB
 • Kommersiell/teknisk projektledning av airbags och bilelektronik, Autoliv Sverige
 • Systemutveckling förpackningssystem, Tetra Pak AB

Verksamhetsutveckling

 • Uppbyggnad av strukturen för ett kvalitets- och miljösystem i Sotenäs respektive Lysekils kommun
 •  Kartläggning och analys av verksamhetssystem för leverantör till byggindustrin, Llentab AB
 • Näringslivsutveckling och analys av företagares behov och villkor, Sotenäs kommun
 • Uppbyggnad programkontor för integrationsarbete mellan produktionsanläggningar i Sverige/Tyskland, Saab/GM 
 • Utvecklat och infört verktyg för produktionsnära utveckling DFA/DFM, Autoliv Sverige AB
 • Utveckling av metodik och krav för att avskaffa slutprovning av förpackningsmaskiner
 • Affärs utveckling och införande projektmetodik på leverantör bilindustrin, Nolato Lovepac
 •  Internationell benchmarkkonferens för global leverantör av entrepenadmaskin
 • Verksamhetsutveckling och uppbyggande tjänsteprocesser för forskningcenter för ett större läkemedelsbolag

Strategiutveckling 

 • Analys av befintligt affärsplan, förslag till ny struktur. Uppföljningsverktyg för ledningsgrupp och underliggande led. Förslag målarbete inkl. nya målkort, LEVA i Lysekil AB
 • Marknadsföring av varumärke och kärnvärden, Sotenäs kommun
 • Försäljningstrategi för affärsområde fordonsindustri och ansvarig marknadsföring/mässor. Nolato Automative
 • Uppbyggnad av miljöråd och framtagande av policies och riktlinjer för miljöarbete, Saab Automobile AB
 •  Verksamhetsutvecklare och ledare för genomförande av en kritisk R&D strategi för ett globalt läkemedelsbolag 

Utbildning

 • Grundläggande miljöutbildning för 9000 personer, Saab Automobile AB
 • Flertal utbildningsinsatser vid förändringsarbeten och implementering av nya arbetssätt

Läs om Axcentix

 •  
  Kärnvärden

  För att kunna gå vidare och utvecklas krävs ibland kunskap om hur det ser ut i verksamheten idag.

 •  
  Referenser

  Här hittar ni ett axplock av tidigare projekt och uppdragsgivare som Axcentix utfört

 •  
  Vi är Axcentix

  Läs mer om Johan och Helena Bredins bakgrund och CV från tidigare jobb

 •  
  Partnerskap

  Axcentix har ett brett nätverk i form av rådgivare och partners som ständigt utvecklas