Nulägesanalys

För att kunna gå vidare och utvecklas krävs ibland kunskap om hur det ser ut i verksamheten idag.

  

Bra kan bli bättre! Bekräfta kända och upptäck okända flaskhalsar

För att kunna gå vidare och utvecklas krävs ibland kunskap om hur det ser ut i verksamheten idag 
Här kan Axcentix hjälpa er med:

  • Förstudier
  • Kartläggning och analyser av dagens arbetssätt
  • Beslutsunderlag