Verksamhetsutveckling

Med utgångspunkt från er verksamhet kan vi hjälpa er att planera och utveckla er verksamhet och skapa ett "ordning-och-reda-system". 

Stenar  

Förändring & Ordning

Alla vill vi förbättra och utveckla vår verksamhet och våra medarbetare. Axcentix hjälper er att analysera och identifiera möjligheter utifrån nuläge samt önskat läge. Vi hjälper er även att leda förändringsarbetet i symbios med er för att säkerställa ett effekten blir långsiktig och hållbar. Vi utgår från er verksamhet och kryddar med vår kunskap och erfarenhet för att hjälpa er att planera och utveckla er verksamhet i önskad riktning och takt. 

Materialflöden

Med hjälp av en så kallad värdeflödesanalys kan hela material flödet från leverantör till slutkund beskrivas och mätas för era produkter eller tjänster. Med hjälp av denna analys får du upp ögonen för ledtider, icke värdeskapande arbeten, materialflöden och material bundet i lager. Detta ger dig god grund för att effektivisera din verksamhet. Metoden kan även tillämpas vid produktion av tjänster. 

Axcentix tjänster inom verksamhetsutveckling 

  • Nulägesanalyser
  • Värdeflödesanalyser
  • Översyn av strategier och målarbete
  • Verktyg och mallar för effektivt uppföljningsarbete på ledningsnivå och bredare ut i organisationen
  • Ordning-och-reda-system - säkerställer befintliga ledningssystem alternativt skapar och inför nya anpassat till er verksamhet
  • Säkra eller skapa processtyrda arbetssätt kopplat mot målarbete