Hållbar affärsutveckling

Hur skapas en långsiktig affär, är dagens strategier hållbara, matchar de kundernas behov och uppfyller de morgondagens förväntningar? Axcentix hjälper er att analysera, strukturera upp och säkra hållbara lösningar för framtiden.

 

Satsat på rätt produkt/tjänst inför framtiden? Vad genererar vinst även imorgon?

Har ni nåtts av kundernas önskemål och krav på produkter och tjänster som lever upp till mer hållbara värden? Vill ni ligga steget före kundkrav och konkurrenter och anpassa ert erbjudande och era interna arbetssätt/processer efter hållbara principer? Axcentix hjälper er att analysera er affär och vad hållbarhetsaspekterna innebär för er.   

Axcentix tjänster inom affärsutveckling

  • Genomsyn och uppdatering av affärsplan och strategier
  • Analys av befintliga och planerade affärsområden
  • Hållbarthetsribban - positionering och målsättningsarbete
  • Produkt och projekt analyser
  • Leverantörsutveckling