Projektledning

Varje projekt eller utveckling kräver tydlig styrning och kompetenta resurser för att lyckas med tänkt förändring. Axcentix har erfarenheten och verktygen för lyckade projekt.

 Hallristning

Projekt- och förändringsledning

Oavsett om ett projekt innebär en förändring i organisationen eller utveckling av nya produkter eller tjänster så krävs att projektledningen fungerar gentemot hela organisationen och styrs av kompetent personal samt har bra verktyg till sitt stöd. Är detta uppfyllt har man möjligheten att få maximal effekt av projektet i sin verksamhet. Axcentix har lång erfarenhet av projekt- och programledning samt förändringsledning något som vi gärna delar med oss av.

Exempel på tjänster som Axcentix utför inom projektledning

  • Projektledning av kundprojekt - extra resurs eller projektstöd
  • Översyn och utveckling av projektorganisation eller projektarbetssätt
  • Införa effektiva metoder och verktyg för projektarbete hos kund

Många beslutsfattare brottas idag med frågeställningar så som:

  • Hur säkerställer jag projektets mål?
  • Har vi rätt struktur, verktyg och styrning av projekten?
  • Får vi rätt information som beslutsunderlag?
  • Hur får vi med alla i organisationen?

Tag kontakt med oss idag för att diskutera projekt- och förändringsledning!