Workshops

Kreativa möten och nya arbetsmetoder för att initiera eller genomföra ett förändringsarbete. Vi skräddarsyr workshops eller interna utbildningar för att stötta implementering och höja kunskapen i organisationen. 

Bredda fokus, öka samverkan och få ut mer av mötet

Axcentix hjälper er att optimera arbetsmöten där fokus ligger på förnyelse, förändring och utveckling. Vi skräddarsyr workshops och övningar som fyller mötets syfte och som öppnar upp för nya vinklar och angreppssätt alternativt stöttar implementering av förändrat arbetssätt etc. Axcentix tjänster hjälper er att: 

  • Kreera nya möjligheter och bredare samverkan
  • Sprida kunskap och vetskap om förändringar i verksamheten
  • Stödja implementeringsarbetet genom att utbilda i t ex nya arbetsmetoder
  • Genomföra workshops där deltagarna själva är aktiva i förändringsarbetet