Nyhetsbrev Februari - Mars

  • Den 15 mars med start klockan 14 genomförs Sotenäs Jobbmässa och Axcentix deltager för andra året.
    Välkommen att träffa Johan Bredin 

  • Behöver ditt företag rådgivning eller konsulter för att förstärka din organisation inom ledning och projektledning - kontakta oss
  • Axcentix genomförde en affärsresa till Kina under v6. Vi besökte ett antal företag och kunder i bland annat Shanghai, Shenshen och Hongkong. Den kinesiska ekonomin, både vad gäller samhälls- och företags utveckling, växer fortsatt starkt. Imponerade är hur effektivt infrastrukturen utvecklas vad gäller bostäder, transporter, väg och järnvägsnät samtidigt som miljö och hållbarhetsfrågor högt på agendan. Ett bra exempel är Peking där man lagt ner eller flyttat ett stort antal företag med kritiska utsläpp till andra regioner. Det finns såklart områden som många kinesiska företag behöver förbättra i takt med svårigheten att rekrytera personal och löneökningar genom effektivare processer & styrning samt att öka produktivitet (och kvalitet).

 

Bild 1 Kollegor Kongsberg Automotive,Wuxi

Bild 2 Besök Volvo Trainingcenter och Volvo TechCenter i Shanghai