Pågående affärsprojekt

Axcentix arbetar med följande affärer och projekt bland annat fortsättning på ett regionsprojekt Autonoma Uppkopplade Fordon i Glesbygd, Hållbarhet inom Affärsutveckling samt engagemang inom Företagarna för förbättrad infrastruktur i Sotenäs (vägar, cykelvägar, energi och kommunikation)

PÅGÅENDE AFFÄRS PROJEKT

Axcentix har flera nya affärsprojekt

  • Förfrågan från ny kund om analys av order till leverans för tillverkande företag
  • Uppdrag att förbättra ett system för logistiska flöden för tekniska utrustningar från en befintlig kund 
  • Samarbetsprojekt / förstudie for autonoma och hållbara fordon i lågtrafik och landsbygdskommuner
  • Workshop för företagskluster inom konkurrensneutrala områden som underhåll, städning och logistik.

ONGOING BUSINESS PROJECTS 

Axcentix have new projects from initiatives from business contact

  • Request from new customer for business analyse of operation in medium size company in the manufacturing area. 
  • Mission for improve system for logistic flow of technical equipment 
  • Co-operating pre study for study of autonomic and sustainable vehicles in low traffic paces and off city.
  • Co-operative Workshop for companies for services in non competitive areas as maintenance, cleaning and possible logistics.