Helena Bredin

Helena Bredin är civilingenjör i maskinteknik med inriktning energiteknik. Helena har 23 års erfarenhet av projektledning, verksamhetsutveckling och ledare inom miljö och hållbar utveckling. Erfarenheter från avfallsbranschen, fordonsindustrin, näringslivsutveckling samt den offentliga sektorn.

Civilingenjör i maskinteknik, inriktning energi- och strömningsteknik, Chalmers Tekniska Högskola.

Lång erfarenhet som projektledare inom områden som avfall, miljö, kvalitet och planering samt ledningssystem och integration.

Specialitet: Övergripande, strategiska arbeten samt verksamhetsutveckling och projektledning.

 • 2015-
  Åter i Axcentix och arbetar nu med strategiska frågor, affärsplaneutveckling, uppföljningsverktyg mm. åt bolagsledningar. Koordinerar och ansvarar för en större Interreg KASK ansökan åt svensk Lead Part, ett projekt med 34 parter från tre länder. Projektet syftar till att reducera marint avfall till havs och på stränderna i Kattegatt-Skagerrak området. Arbetar även med industriell symbios, hållbar utveckling och samverkan inom fiskberedningsindustrin.
 • 2010-2015
  Projektkoordinator och projektledare på Innovatum AB. Leder en nationell satsning på att utveckla och etablera Innovationsklustret Green Factory. Syftet är att stimulera näringslivet att arbeta branschöverskridande med utmaningsdrivna innovationer och affärsmodeller för att tillsammans lösa behov och skapa affärsmöjligheter inom energi-, material- och miljöteknik.
 • 2007-2010
  Startade Axcentix AB. Genomför nulägesanalyser och processkartläggningar för kunders räkning. Bygger miljöledningssystem i offentlig miljö samt bistår kunder med utredningar och underlag. Arbetat med verksamhetsutveckling, projektledning, processutveckling, effektivisering, finansiering och kunskapsutveckling. Driver ett dussintal förstudier åt kund för att finna nya möjligheter och näringar inom energi- och miljötekniksektorn i skuggan av Lehman Brothers kollaps.
 • 2005-2006 
  Studier i industriell marknadsföring och inköp, CTH parallellt med diverse uppdrag åt Sotenäs kommun, t ex. att bygga ny struktur för kommunens kvalitetsarbete, undersökning inom näringslivet, varumärkesprofilering och marknadsföringsfrågor i syfte att locka till sig fler året-runt-boende till Sotenäs.
 • 1996-2006
  Saab Automobile AB: Projektledare vid införande av miljöledningssystem enligt ISO 14001; Övergripande planering av utvecklingsarbetet i nybilsprojekt; Ansvar för intern process kring kostnadsbesparingar; Quality System Manager med uppgift att effektivisera och utveckla övergripande kvalitetsprocesser; Business Program Manager med ansvar för verksamhetsfrågor i integrationsarbetet mellan produktionsanläggningarna i Trollhättan och Rüsselsheim; Planering av utfasningen av fästelement innehållande sexvärdigt krom i produktionen i Trollhättan.
 • 1993-1996
  Utredningsingenjör på Svenska Renhållningsverks-föreningen (RVF). Ansvar för de svenska avfallsförbränningsverkens FoU-budget med tillhörande projekt. Nationell och internationell bevakning och utveckling av frågor kring energi ur avfall.