Johan Bredin

Johan Bredin är civilingenjör i maskinteknik med inriktning organisation & produktion. Johan har 24 års erfarenhet av projektledning, verksamhetsutveckling och som ledare inom livsmedels-, fordons- samt läkemedelsindustrin.

Civilingenjör i maskinteknik, inriktning produktion och organisation, Chalmers Tekniska Högskola.

Lång erfarenhet inom utveckling, industriell försäljning och projektledning inom förpackningsindustrin och fordonsindustrin. Har även samarbetat mycket med universitet och           högskolor.

Specialitet: Övergripande, strategiska arbeten och verksamhetsutveckling

 • 1991-1995
  Utvecklingsingenjör och marknadsassistent på Tetra Pak. Utvecklade förpackningsmaskiner för flera av Tetra Paks system. Uppföljning och mätning av levererade system. Försäljning och marknadsföring.
 • 1995-1998
  Marknadschef på Nolato Lövepac, leverantör till fordons- och verkstadsindustrin. Utvecklade samarbetet med kunder som Volvo, GM och Renault inom affärsområdet Automotive. Medverkade till ett mer utvecklings- och projektorienterat arbetssätt.
 • 1998-2005 
  Konsult och projektledare för Graniten Engineering. Förstudier och utveckling av förpackningsmaskiner och specialmaskiner till industrin. Arbetat med produktionsflöden och layouter för automationsprojekt.
 • 2005-2006
  Konsult och projektledare för Graniten Engineering. Förstudier och utveckling av förpackningsmaskiner och specialmaskiner till industrin. Arbetat med produktionsflöden och layouter för automationsprojekt.
 • 2007-
  Startade Axcentix AB.

CV Johan